2019 ජුනි මාසයේදී සිය රෙජිමේන්තු ව්‍යාපාරය HEBEI KINGMETAL FLANGE සහ PIPE FITING MANUFACTURING CO.,LTD

සුභ පැතුම්!HEBEI KINGMETAL FLANGE AND PIPE FITTING MANUFACTURING CO.,LTD 2018 ජුනි මාසයේදී සමාගම් 70කට අධික සංඛ්‍යාවක් අතර සිය රෙජිමේන්තු ව්‍යාපාරයේ විශිෂ්ට සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගත්තේය. #මැලිය හැකි යකඩ පයිප්ප සවි කිරීම සඳහා මිලියන ගණනක වීරයන්, මිලියන ගණනක වීරයන් වැනි බොහෝ ගෞරව අපට ලැබුණි. #මෑන්හෝල් ආවරණ විකිණීම සඳහා, #Flange විකිණීම සඳහා වීරයන් මිලියන ගණනක්, හොඳම කණ්ඩායම, හොඳම සේවාව සහ යනාදිය.

01
1574239366151781
1574239359487196

පසු කාලය: අගෝස්තු-31-2020