නිෂ්පාදන

  • Flange

    ෆ්ලැන්ජ්

    ෆ්ලැන්ජ් යනු පයිප්ප වැඩ කිරීමේ පද්ධතියක් සැකසීම සඳහා පයිප්ප, කපාට, පොම්ප සහ වෙනත් උපකරණ සම්බන්ධ කිරීමේ ක්‍රමයකි. පිරිසිදු කිරීම, පරීක්ෂා කිරීම හෝ වෙනස් කිරීම සඳහා පහසු ප්‍රවේශයක් ද එය සපයයි. ෆ්ලැන්ග්ස් සාමාන්‍යයෙන් වෑල්ඩින් හෝ එවැනි පද්ධති වලට ඉස්කුරුප්පු කර බෝල්ට් සමඟ සම්බන්ධ වේ.